شرکت سیم و کابل رسانا یکی از واحدهای صنعتی – تولیدی داخلی است که از بدو تاسیس تاکنون افتخارات زیادی در زمینه تولید محصولات خود کسب کرده است و توانسته است در این مسیر؛ به نامی آشنا در حوزه تولید محصولات الکتریکی در داخل و خارج کشور تبدیل گردد.

از افتخارات این گروه صنعتی- تولیدی می‌توان به عنوان اولین دارنده گواهینامه ISO10002 در صنعت سیم و کابل کشور اشاره کرد. ضمنا این گروه صنعتی- تولیدی در طی این سال‌های فعالیت و تجربه اندوزی با افتخار جزو اولین دارندگان گواهینامه IMS در صنعت سیم و کابل کشور شده است. همچنین توانسته است واحد نمونه استاندارد در پنج سال پیاپی ۱۳۸۸.۱۳۸۹، ۱۳۹۰.۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد و عنوان واحد نمونه کشوری صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۰ را نیز کسب کرده است.  بپردازیم.

سیم و کابل کاشان

 جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت محصولات کابل کاشان

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18، پنجشنبه 9 الی 14


021-33986786


09122750481

| لیست قیمت کابل افشان رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۰.۷۵*۲ تماس بگیرید۱*۲ تماس بگیرید
۱.۵*۲ تماس بگیرید۲.۵*۲ تماس بگیرید
۴*۲ تماس بگیرید۶*۲ تماس بگیرید
۱۰*۲ تماس بگیرید۰.۷۵*۳ تماس بگیرید
۱*۳ تماس بگیرید۱.۵*۳ تماس بگیرید
۲.۵*۳ تماس بگیرید۴*۳ تماس بگیرید
۶*۳ تماس بگیرید۱۰*۳ تماس بگیرید
۲۵+۱۶*۳ تماس بگیرید۳۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
۵۰+۲۵*۳ تماس بگیرید۷۰+۳۵*۳ تماس بگیرید
۱.۵*۴ تماس بگیرید۱.۵*۴ تماس بگیرید
۲.۵*۴ تماس بگیرید۴*۴ تماس بگیرید
6*۴ تماس بگیرید۱۰*۴ تماس بگیرید
۱۶*۴ تماس بگیرید۰.۷۵*۵ تماس بگیرید
۱*۵ تماس بگیرید۱.۵*۵ تماس بگیرید
۲.۵*۵ تماس بگیرید۴*۵ تماس بگیرید
۶*۵ تماس بگیرید۱*۶ تماس بگیرید
۱*۷ تماس بگیرید۱.۵*۷ تماس بگیرید
۱*۸ تماس بگیرید۱.۵*۸ تماس بگیرید
۱*۱۰ تماس بگیرید۱.۵*۱۰ تماس بگیرید
۲.۵*۱۰ تماس بگیرید۱*۱۲ تماس بگیرید
۱.۵*۱۲ تماس بگیرید۲.۵*۱۲ تماس بگیرید
۱*۱۶ تماس بگیرید۲.۵*۱۶ تماس بگیرید
۱.۵*۲۰ تماس بگیرید۲.۵*۲۰ تماس بگیرید
۲.۵*۲۰ تماس بگیرید۱*۳۰ تماس بگیرید
۱.۵*۳۰ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل شیلد رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۰.۷۵*۲ تماس بگیرید۱*۲ تماس بگیرید
۱.۵*۲ تماس بگیرید۲.۵*۲ تماس بگیرید
۴*۲ تماس بگیرید۶*۲ تماس بگیرید
۱۰*۲ تماس بگیرید۰.۷۵*۳ تماس بگیرید
۱*۳ تماس بگیرید۱.۵*۳ تماس بگیرید
۲.۵*۳ تماس بگیرید۴*۳ تماس بگیرید
۶*۳ تماس بگیرید۱۰*۳ تماس بگیرید
۲۵+۱۶*۳ تماس بگیرید۳۵+۱۶*۳ تماس بگیرید
۵۰+۲۵*۳ تماس بگیرید۷۰+۳۵*۳ تماس بگیرید
۱.۵*۴ تماس بگیرید۱.۵*۴ تماس بگیرید
۲.۵*۴ تماس بگیرید۴*۴ تماس بگیرید
6*۴ تماس بگیرید۱۰*۴ تماس بگیرید
۱۶*۴ تماس بگیرید۰.۷۵*۵ تماس بگیرید
۱*۵ تماس بگیرید۱.۵*۵ تماس بگیرید
۲.۵*۵ تماس بگیرید۴*۵ تماس بگیرید
۶*۵ تماس بگیرید۱*۶ تماس بگیرید
۱*۷ تماس بگیرید۱.۵*۷ تماس بگیرید
۱*۸ تماس بگیرید۱.۵*۸ تماس بگیرید
۱*۱۰ تماس بگیرید۱.۵*۱۰ تماس بگیرید
۲.۵*۱۰ تماس بگیرید۱*۱۲ تماس بگیرید
۱.۵*۱۲ تماس بگیرید۲.۵*۱۲ تماس بگیرید
۱*۱۶ تماس بگیرید۲.۵*۱۶ تماس بگیرید
۱.۵*۲۰ تماس بگیرید۲.۵*۲۰ تماس بگیرید
۲.۵*۲۰ تماس بگیرید۱*۳۰ تماس بگیرید
۱.۵*۳۰ تماس بگیرید

| لیست قیمت سیم افشان رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۰.۷۵*۱ تماس بگیرید۱*۱ تماس بگیرید
۱.۵*۱ تماس بگیرید۲.۵*۱ تماس بگیرید
۴*۱ تماس بگیرید۶*۱ تماس بگیرید
۱0*۱ تماس بگیرید۱۶*۱ تماس بگیرید

| لیست قیمت سیم بند تخت رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۰.۵*۲ تماس بگیرید۰.۷۵*۲ تماس بگیرید
۱*۲ تماس بگیرید۱.۵*۲ تماس بگیرید
۲.۵*۲ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل کواکسیال رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
2.5C-2V تماس بگیریدفویلدار 2.5C - 2V تماس بگیرید
فویلدار 4.5C - 2V تماس بگیریدفویلدار 4.5C - 2V تماس بگیرید
CCTV تماس بگیریدRG59 تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل مخابراتی هوایی رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
0.6*2*2 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*4 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید
0.6*2*4 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*10 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید
0.6*2*50 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*100 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل مخابراتی زمینی رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
0.6*2*2 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*6 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید
0.6*2*6 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*10 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید
0.6*2*50 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید0.6*2*100 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل ابزار دقیق KNX رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
0.6*2*2 A2Y(ST)2Y تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل ابزار دقیق AWG رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۱۸*۲*۱ تماس بگیرید۲۴*۲*۱ تماس بگیرید
18*2*2تماس بگیرید۲۰*۲*۲ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل آمور رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۲۴۰*۱ تماس بگیرید۳۰۰*۱ تماس بگیرید
۷۰+۳۵*۳ تماس بگیرید۲۴۰*۱ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۱.۵*۲ تماس بگیرید۲.۵*۲ تماس بگیرید
۱.۵*۳ تماس بگیرید۲.۵*۳ تماس بگیرید
۱*۴ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل افشان هالوژن فری ضد حریق رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۲.۵*۲ تماس بگیرید۱.۵*۳ تماس بگیرید
۲.۵*۳ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل افشان تخت رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
۱.۵*۴ تماس بگیرید۲.۵*۴ تماس بگیرید
۴*۴ تماس بگیرید۶*۴ تماس بگیرید
۱۰*۴ تماس بگیرید۱.۵*۸ تماس بگیرید
۱.۵*۱۲ تماس بگیرید

| لیست قیمت کابل شبکه رسانا |

سایز کابل قیمتسایز کابلقیمت
CAT 6 UTP-PVC تماس بگیریدCAT 6 UTP-LSZH تماس بگیرید
CAT6 SF/UTP-PVC تماس بگیریدCAT6 SF/UTP-LSZH تماس بگیرید

محصولات مجموعه سیم و کابل کاشان


کابل افشان


کابل شبکه


کابل آلومینیوم


کابل تلفن


کابل جوش


کابل خشک


کابل رسانا


کابل فرمان


کابل زوجی


کابل سیمکان


کابل لاستیکی


سیم ارت

شرکت سیم و کابل رسانا

سیم و کابل رسانا، یکی از برندهای معتبر و فعال در حوزه تولید سیم و کابل است. این شرکت از سال ۱۳۷۲ شروع به کار کرده و با نام تجاری رسانا کابل محصولات تولیدی خود را ارائه می‌کند. سیم و کابل رسانا نشان استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را در مدت زمان کمی اخذ کرده و گواهینامه ISO10002 را دارد. محصولات متنوعی مثل انواع گوناگون سیم رسانا کابل و کابل رسانا کابل با کیفیت مناسب به عنوان بخشی از سیم و کابل مورد نیاز کشور توسط صنایع سیم و کابل رسانا طراحی و به تولید می‌رسد. یکی از تجهیزات مورد استفاده برای انتقال برق، سیم و کابل است.

بنابراین کیفیت و استاندارد سیم و کابل در یک پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و شناسایی و انتخاب یک برند خوب سیم و کابل نیز کار مهمی به حساب می‌آید. این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید، محصولات خود را در ابعاد و اندازه‌های مختلف با تنوع زیاد تولید می‌کند. از جمله محصولات تولیدی صنایع سیم و کابل رسانا می‌توان به کابل فشار ضعیف، کابل کنترل ساده و شیلددار، کابل کواکسیال و… اشاره کرد. این شرکت جزء تولید کنندگان محدود است که کابل‌های کنترل با تعداد رشته بالا را به تولید می‌رسانند.

سیم و کابل رسانا کیفیت، مقاومت و طول عمر بالایی دارد و بدون مشکل در زمان طولانی می‌تواند عملکرد خود را حفظ کند، به این ترتیب موجب کاهش هزینه تعمیر و نگه‌داری خواهد شد. شرکت سیم و کابل رسانا با دریافت تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های مختلف از جمله نشان استاندارد اتحادیه اروپا (CE)، تبدیل به یکی از تولید کننده‌های اصلی سیم و کابل شود که محصولات خود را با کیفیت و مرغوبیت بالا در دسترس عموم قرار می‌دهد. عرضه مستقیم محصولات این برند، توسط نمایندگی‌های معتبر آن در بازار لاله زار تهران صورت می‌گیرد.


تماس با کارشناسان ما


021-33986795

نمایندگی کابل رسانا تهران

شرکت رسانا برای فروش محصولات خود در تهران و اقصی نقاط کشور دارای نمایندگی فروش است. یکی از نمایندگی‌های معتبر این شرکت که در زمینه فروش محصولات آن‌ها فعالیت می‌کند فروشگاه  کابل کاشان است. در این فروشگاه می‌توانید تمام محصولات این برند را با کیفیتی عالی مشاهده کنید. از جمله محصولات شرکت کابل رسانا که در این فروشگاه به فروش می‌رسند انواع کابل برق، کابل‌های شیلددار، کابل فرمان، کابل نسوز، کابل زره‌دار، کابل مخابراتی، کابل نایلون، کابل شبکه وغیره هستند.

به جرات می‌توان گفت که سیم و کابل‌های این شرکت از جمله پرکاربردترین کابل‌های استفاده شده در کشور هستند. از آن جایی که پرکاربرد هستند در بین مشتریان و مردم از محبوبیت بالایی هم برخوردار هستند. این شرکت برای فروش محصولات خود نمایندگی‌های رسمی و معتبر زیادی دارد که کابل کاشان یکی از آن‌ها است و به صورت مستقیم محصولات را از این شرکت دریافت می‌کند. برای این که دچار مشکل نشوید و یا این که کابل‌های فیک و تقلبی را به شما نیندازند بایستی که به نمایندگی‌های معتبر این شرکت مراجعه کنید.

محصولات سیم و کابل رسانا

صنایع سیم و کابل رسانا، محصولات خود را همراه با فناوری روز دنیا تولید می‌کند. تمام این محصولات در سطح مقطع‌های مختلف و تنوع بالا دارای گواهینامه‌های ISO و IMS هستند که توسط این برند به بازار وارد می‌شوند. این برند یکی از اصلی‌ترین فعالان در صنعت سیم و کابل است که طی مدت زمان کمی، به خاطر کیفیت محصولات خود توانسته بین مصرف کنندگان و خریداران محبوبیت و جایگاه خوبی به خود اختصاص دهد و نشان استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده است. در ادامه انواع محصولات رسانا کابل را معرفی می‌کنیم.

کابل شبکه رسانا

کابل شبکه رسانا

این نوع از کابل‌های تولیدی در شرکت سیم و کابل رسانا عموما برای شبکه‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع این نوع از کابل‌ها وظیفه انتقال دیتا را دارند. به این صورت که از طریق کابل‌های شبکه سیم و کابل رسانا؛ داده‌ها تبدیل به کدهای صفر و یک شده و از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شوند. کابل‌های شبکه محصولات سیم و کابل رسانا از نظر نوع جنس شامل دو نوع کابل‌های شبکه مسی و کابل‌های شبکه فیبر نوری است. کابل‌های شبکه مسی قادر هستند سیگنال‌ها را از طریق جریان الکتریکی و ولتاژ انتقال دهند ولی انواع کابل‌های شبکه فیبر نوری؛ سیگنال‌ها را از طریق امواج نوری و پالس منتقل می‌کنند.

سیم افشان رسانا

سیم افشان تولیدی برند سیم و کابل رسانا از رسانای مس آنیل شده کلاس ۵ تهیه می‌شود و برای تهیه جنس عایق این سیم از ترکیبات پی وی سی استفاده می‌شود. این سیم‌ها دارای دو حالت نصب ثابت و نصب دارای قابلیت انعطاف هستند. البته باید به خاطر داشت که سیم‌های مناسب برای نصب ثابت در دمای ۷۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد قابل استفاده هستند و سیم‌های دارای قابلیت انعطاف؛ در دمای ۷۰-۵ درجه سانتی‌گراد دارای کارکرد مناسب خود هستند. مورد استفاده سیم‌های افشان سیم و کابل رسانا به صورت نصب ثابت در داکت‌های زمینی به صورت سیم رابط است و از سیم‌های افشان منعطف محصولات سیم و کابل رسانا؛ در ماشین آلات و تابلوهای فرمان استفاده می‌شود.

سیم افشان رسانا
کابل افشان تخت

کابل افشان تخت

این نوع از کابل‌های تولیدی با برند سیم و کابل رسانا از دسته کابل‌های کنترل هستند که هادی در آن‌ها از جنس مس آنیل شده کلاس ۵ افشان است و مطابق با استانداردهای IEC ۶۰۲۲۸ و یا ISIRI ۳۰۸۴ تولید می‌شوند. این نوع از کابل‌ها اغلب در سیستم‌های نقاله و همچنین به عنوان کابل‌های متحرک در جرثقیل آسانسورها کاربرد دارند. از مزایای این دسته از کابل‌های سیم و کابل رسانا می‌توان به انعطاف‌پذیری زیاد در این کابل‌ها، امکان قرارگیری در بسته بندی‌های کوچک و نیاز به حداقل فضا اشاره کرد.

کابل افشان رسانا

کابل‌های افشان رسانای تولید شده توسط برند سیم و کابل رسانا انواع متعددی دارند. از تنوع گسترده این مدل از کابل‌ها می‌توان به کابل افشان معمولی، کابل افشان سبک، کابل کنترل افشان و کابل کنترل افشان شیلددار اشاره کرد. هر کدام از کابل‌های مذکوره دارای موارد خاص مصرف منحصر به فرد خود هستند. این کابل‌های افشان به عنوان کابل رابط در لوازم خانگی، ماشین آلات و وسایل الکتریکی قابل استفاده هستند. این نوع از محصولات سیم و کابل رسانا دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و از این جهت در صنایع گوناگون و در مکان‌هایی که نیاز به پیچش و انعطاف زیاد کابل مصرفی باشد استفاده می‌شوند.

کابل افشان رسانا
کابل ابزار دقیق KNX رسانا

کابل ابزار دقیق KNX رسانا

کابل‌های ابزار دقیق دارای برند سیم و کابل رسانا از پرکاربردترین کابل‌های قابل استفاده در صنعت برق هستند. این کابل‌ها در انواع و اشکال مختلفی با کاربری‌های متعددی در شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند؛ از مزایای این کابل‌ها می‌توان به مقاومت در برابر پذیرش نویز از امواج درون‌زا و برون‌زا، مقاومت در برابر تداخلات، عدم تاثیرپذیری از کابل‌های هم‌جوار و یا منابع تولید امواج الکترومغناطیسی اشاره کرد.

این کابل‌ها بر خلاف کابل‌های برق که حامل جریان‌های بالا با ولتاژهای سنگین هستند؛ می‌توانند جریان‌های پایین یا سیگنال‌های با ولتاژ پایین را انتقال دهند. از این کابل‌ها در صنایع متعدد و یا در هرجایی‌که نیاز به کنترل، سنجش و اندازه‌گیری پارامترهای دقیقی مثل کنترل جریان، اندازه‌گیری دبی و حجم سیالات، دور قطعات دوار و سنجش‌های دقیق و علمی باشد استفاده می‌شود. کابل‌های ابزار دقیق KNX از محصولات سیم و کابل رسانا؛ در نصب و راه‌اندازی برق ساختمان به عنوان ارتباط دهنده سیستم مدیریتی استفاده می‌شوند.

این کابل در واقع به منظور کنترل سیستم‌های نظیر روشنایی گرمایش، پرده، علائم هشدار دهنده، تهویه مطبوع و غیره استفاده می‌شود. هادی استفاده شده در این کابل‌ها؛ مفتول مسی کلاس ۱ و جنس عایق آن ساخته شده از پی وی سی است. این کابل شامل ۴ رشته سیم است که به رنگ‌های سفید، زرد، مشکی و قرمز است و مجهز به یک شیلد از جنس فویل آلومینیومی است. ضمنا در این نوع از کابل‌های ابزار دقیق برند سیم و کابل رسانا؛ یک رشته سیم بدون روکش در کنار بقیه سیم‌ها قرار گرفته است که نقش سیم ارت را ایفا می‌کند و کلیه این مجموعه اغلب توسط یک روکش از جنس پی وی سی به رنگ سبز احاطه شده است.

سیم بند تخت رسانا

سیم بند تخت از لحاظ ظاهری؛ شامل دو سیم متصل به هم است که یک روکش نایلونی بر روی آن‌ها کشیده شده است. این روکش نایلونی باعث می‌شود کنار هم قرار گرفتن این دو سیم نازک به صورت عایق شده ممکن گردد و ضمنا مانع ایجاد اتصال بین سیم فاز و سیم نول می‌گردد. هادی استفاده شده در این نوع از سیم؛ از جنس فلز مس آنیل شده است که باعث ایجاد توانایی زیاد در انتقال جریان الکتریکی می‌شود. روکش این سیم از جنس پی وی سی و به رنگ سفید است. این روکش برای سیم؛ مقاومت بسیار بالایی در برابر فشار فیزیکی و حرارت ایجاد کرده است و در برابر خراش و پوسیدگی هم عایق بسیار محافظ و کارآمدی است.

سیم بند تخت برند سیم و کابل رسانا؛ در هر جایی که نیاز به انتقال جریان الکتریکی بالایی نباشد و از طرف دیگر به انعطاف‌پذیری بالایی برای سیم نیاز باشد قابل استفاده است. از موارد مصرف سیم بند تخت با برند محصولات سیم و کابل رسانا؛ می‌توان به کاربرد به عنوان سیم سیار خانگی، استفاده جهت نصب وسایل روشنایی، استفاده در محصولات الکتریکی قابل حمل، استفاده در محصولات خانگی برقی مانند لوستر و استفاده در مکان‌هایی که فشار مکانیکی کم است اشاره کرد.

سیم بند تخت رسانا
کابل مخابراتی (هوایی) رسانا

کابل مخابراتی (هوایی) رسانا

این نوع از کابل‌های تحت برند سیم و کابل رسانا؛ به منظور اتصال نقاط توزیع یا پست‌ها به مشترکین برق استفاده می‌شود. در ساختار این نوع از کابل‌ها؛ هادی‌هایی از جنس سیم‌های نرم که با لایه‌هایی از پلی اتیلن پوشیده شده‌اند به کار رفته است. در این نوع از کابل‌ها؛ هادی‌های عایق شده به صورت زوج به هم تابیده شده‌اند و این زوج‌ها هسته کابل را می‌سازند. کابل‌های مخابراتی در انواع کابل هوایی ساده، کابل مخابراتی توزیع، کابل‌های مخابراتی جنگی، کابل مخابراتی فیبر نوری از نوع بیرون outdoor، درون ساختمان indoor و طیف گسترده دیگری از محصولات از این دست تولید می‌شوند.

کابل مخابراتی (زمینی) رسانا

این کابل‌های مخابراتی تولید شده تحت برند سیم و کابل رسانا همان‌طور که از نامشان هم پیدا است در داخل زمین دفن می‌شوند. در ابتدای آغاز صنعت مخابرات؛ کابل‌های مخابراتی به صورت زمینی استفاده می‌شدند. این کابل‌ها از خطرات ناشی از عوامل بیرونی مانند باد، باران و شرایط نامناسب جوی ایمن هستند. از مزایای دیگر آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که که این کابل‌ها از تداخلات رادیویی به دور هستند؛ بر روی زیبایی و جلوه محیطی تاثیر بدی ندارند و اغلب به دلیل دفن شدن در زیر زمین خطرات کمتری نسبت به کابل‌های هوایی دارند. این کابل‌ها در انواع مختلفی بسته به نیاز مشترکین؛ توسط شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند.

کابل مخابراتی (زمینی) رسانا
کابل ابزار دقیق AWG رسانا

کابل ابزار دقیق AWG رسانا

این نوع از کابل‌های ابزار دقیق سیم و کابل رسانا دارای یک هادی از جنس مس آنیل شده کلاس ۵ افشان هستند و مطابق با استانداردهای (IEC ۶۰۲۲۸) ISIRI ۳۰۸۴ تولید شده و مجهز به عایق PVC هستند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد؛ کابل‌های ابزار دقیق برند سیم و کابل رسانا مقاومت بالایی در برابر نویزپذیری و تداخلات دارند و از انعطاف و کیفیت بالایی برخوردار هستند. این نوع از محصولات سیم و کابل رسانا دارای مغزی سوپر افشان مسی هستند که می‌تواند حساسیت بالا و انعطاف‌پذیری فوق العاده کابل را تضمین کند. این نوع از کابل‌ها در حسگرها، سنسورها و لوازمی از این دست کاربرد گسترده‌ایی دارند.

کابل آرمور رسانا

کابل‌های آرمور تحت برند سیم و کابل رسانا مجهز به آرمور یا مفتولی از جنس فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم با روکشی از جنس XLPE یا PVCهستند و برای توزیع برق و کاربردهای کنترلی در آب، فضاهای آزاد، زیر زمین و داخل داکت به کار برده می‌شوند.
این کابل‌ها با آلومینیوم یا آلومینیوم آلیاژ؛ مطابق با استاندارد ملی ISIRI ۳۰۸۴ تولید می‌شوند. جنس و کلاس هادی در این نوع از کابل‌ها متفاوت است و اغلب دارای مس آنیل شده ساده کلاس ۲ مفتولی، کلاس ۱ نیمه افشان و کلاس ۵ افشان هستند و مطابق با استانداردهای IEC ۶۰۲۲۸ و یا ISIRI ۳۰۸۴ در شرکت سیم و کابل رسانا تولید می‌شوند.

کابل آرمور رسانا
کابل قدرت رسانا

کابل قدرت رسانا

کابل قدرت رسانا مقاومت زیادی داشته و جزء کابل‌های پر کاربرد محسوب می‌شود. انواع آن در سطح مقطع‌های مختلف دارای ساختار لایه‌ای در انواع تک رشته، با هادی هم مرکز، کابل‌های آرموردار و کابل‌های چند رشته با عایق XLPE طراحی و به تولید می‌رسند. عایق کابل قدرت رسانا از جنس پی وی سی از نوع A ساخته می‌شود. این نوع کابل‌ها به دلیل مقاومت بالایی که دارند برای مکان‌های پر تنش که امکان صدمات مکانیکی در سیم وجود دارد، برای تامین برق در تاسیسات داخل ساختمان، داکت‌ها، زیر زمین، فضاهای باز و درون آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کابل مفتولی NYY

این دسته از کابل‌های سیم و کابل رسانا از دسته کابل‌های کنترل هستند و جهت نصب ثابت در زمین، در بتون و در زیر آب؛ همچنین برای تاسیسات داخل و خارج ساختمان و در مکان‌هایی که امکان صدمه به کابل وجود ندارد استفاده می‌شوند. این کابل‌ها به صورت مفتولی و نیمه افشان تولید می‌شوند و اغلب قادر به تحمل محدوده دمایی از -۳۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد هستند. ضمنا این نوع از کابل‌های تولیدی در شرکت سیم و کابل رسانا تحت استانداردهای مرجع ISIR3569-4، IEC60502-4 تولید و به بازار مصرف کنندگان عرضه میَشوند. جنس و کلاس هادی استفاده شده در این نوع از محصولات سیم و کابل رسانا؛ مس آنیل شده ساده کلاس ۲ مفتولی و کلاس ۱ نیمه افشان برای کلیه سایزهای تولیدی کابل‌های مفتولی از این دست است.

کابل مفتولی NYY
کابل مفتولی کنستانتریک

کابل مفتولی کنستانتریک

این نوع از کابل در شرکت سیم و کابل رسانا در سایز و ابعاد متعددی متناسب با نوع مصرف تولید می‌شود؛ هادی استفاده شده در این نوع از کابل مس آنیل شده کلاس ۱ و ۲ است و به صورت مفتولی است. دارای روکش پی وی سی و تحمل دمای آن بسیار بالا است. از این نوع از کابل‌ها در سیستم برق خیابان‌ها، پست‌های برق و توزیع برق شبکه‌های مشترکین استفاده می‌شود. همچنین از این کابل‌ها می‌شود در فضاهای باز، تاسیسات داخلی، داکت‌ها، زیر زمین و آب استفاده کرد. ضمنا این کابل‌ها در مکان‌هایی که نیاز به حفاظت مکانیکی و الکتریکی بیشتری است موردهای مصرفی مناسب‌تری هستند. به دلیل استفاده از هادی مفتولی در این نوع از کابل‌ها؛ مقاومت زیاد و انعطاف‌پذیری پایین از ویژگی‌های این نوع از کابل‌های تولیدی شرکت سیم و کابل رسانا است.

کابل رسانای کواکسیال

یکی از حائز اهمیت‌ترین کابل‌هایی رسانا که در پروژه‌های شبکه برای انتقال داده و سیگنال استفاده می‌شود، کابل کواکسیال است. نام دیگر این کابل‌ها هم محور است. در این کابل ها، محیط داخلی (رسانا) با یک عایق انعطاف‌پذیر که معمولا از پلیمر ساخته می‌شود، پوشانده می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این کابل‌هاعدم وجود نویز در طول خط انتقال در شرایط دریافت است، اما اگر این کابل‌ها در حال انتقال باشند، هیچ تشعشعی در طول کابل مشاهده نمی‌کنید. این معنی این را می‌دهد که موج ارسالی در طول مسیر کاملاً محافظت می‌شود.

کابل رسانای کواکسیال
کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق

کابل شیلد هالوژن فری ضد حریق

این کابل از نوع کابل‌های ضد حریق است که اغلب هادی مسی دارد. ضمنا عایق و روکش کابل مقاوم در برابر شعله‌های آتش است و به دلیل‌عدم تولید دود و گازهای سمی در زمان آتش سوزی به نام هالوژن فری نامیده می‌شود. این ویژگی قادر است در زمان بروز آتش سوزی و گسترش آن؛ امکان امدادرسانی را تسهیل کرده و امنیت بیشتر افراد و تجهیزات را تضمین کند. این نوع از کابل‌های تولیدی شرکت سیم و کابل رسانا به دلیل داشتن شیلد مخصوص قادر هستند؛ دمایی بین ۱۰۰۰-۷۵۰ درجه سانتی‌گراد را با حفظ خاصیت و ویژگی خود تحمل نمایند. همچنین کابل‌های شیلد هالوژن فری ضد حریق؛ برای استفاده در اماکن عمومی نظیر موزه‌ها، متروها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، سالن‌های سینما، تئاتر و سیستم‌های اضطراری مانند سیستم‌های اطفا حریق و سیستم‌های روشنایی مناسب هستند.

کابل افشان شیلد هالوژن فری ضد حریق

این کابل‌های افشان شیلد هالوژن فری هم از دسته کابل‌های ضد حریق هستند که در تیتر قبلی به صورت مفصل‌تر به آن پرداختیم. هادی در این دسته از محصولات سیم و کابل رسانا به صورت مس افشان است و به دلیل هالوژن فری بودن در زمان آتش سوزی مانع گسترش دود و گازهای سمی در محیط می‌شوند.

کابل افشان شیلد هالوژن فری ضد حریق
کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا

کابل مفتولی و نیمه افشان رسانا

رسانا از هادی تابیده شده منظم تشکیل شده است که جنس آن‌ها از مس آنیل شده می‌باشد. برای نوع مفتولی این نوع سیم‌ها از کلاس ۱ و برای نوع افشان آن‌ها از کلاس ۲ استفاده می‌گردد. کارایی این دو نوع سیم در دمای منفی ۳۰ درجه تا مثبت ۷۰ درجه است. هادی این نوع سیم‌ها دارای پوشش عایقی از جنس پی وی سی نوع c است که باعث شده بتوان آن‌ها را در زیر گچ یا داخل لوله قرار داد. در انواع تجهیزات کنترلی، ماشین آلات، داکت‌های زمینی و تابلوهای فرمان از سیم مفتولی و نیمه افشان رسانا می‌توان به کار برد. همچنین در اتصالات تابلوهای کنترل در صنعت الکترونیک از این نوع سیم‌ها استفاده کرد، بیشترین کاربرد این سیم‌ها در سیم‌کشی داخلی تابلوهای برق و توزیع کننده‌ها می‌باشد. انواع مختلفی از سیم‌های مفتولی و نیمه افشان در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد.

انواع کابل رسانا با توجه به میزان ولتاژ

1. کابل ولتاژ پایین LV که برای انتقال برق با حداکثر ولتاژ ۱۰۰۰ ولت برای مصارفی مانند کابل کشی ساختمان‌های مسکونی استفاده می‌شود.

2. کابل ولتاژ متوسط MV که ولتاژ آن بین ۱ تا ۳۳ ولت است که برای انتقال در فواصل کوتاه مناسب است.

3. کابل‌های فشار قوی HV و فشار قوی EHV که ظرفیت ولتاژی بین ۳۳ تا ۲۳۰ ولت برای اولی و دومی دارند، برای انتقال برق با ولتاژهای بالاتر از ۲۳۰ ولت استفاده می‌شوند.

کابل رسانا بر طبق شکل رسانایی

یکی از معیارهای تقسیم کابل، شکل هادی است که انعطاف‌پذیری کابل را مشخص می‌کند. در این سطح، ما سه نوع کابل داریم:

1. سیمی که نسبت به دو نوع دیگر کمترین انعطاف را دارد و رشته سیم داخل کابل به شکل سیم دایره‌ای یا مثلثی است.

2. نیمه افشان که هادی آن از چند سیم ساده به هم تابیده شده تشکیل شده است و انعطاف‌پذیری آن بیشتر از یک کابل سیمی است.

3. افشان که دارای انعطاف‌پذیری و میزان خمش بالایی است و در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

کابل رسانا بر طبق کارکرد

با توجه به این موضوع که وظیفه کابل رسانا انتقال است، مهم است که آگاه باشیم از این ابزار برای انتقال چه چیزی استفاده می‌شود. کابل‌ها معمولا برای انتقال الکتریسیته (قدرت)، سیگنال‌ها و نور استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرند که در جای خود روشی متفاوت برای تقسیم‌بندی کابل‌ها است. برای انتقال برق از کابل‌های فشار کم، متوسط، قوی و فوق قوی استفاده می‌شود اما به منظور جابه‌جایی سیگنال، کابل‌های مخابراتی، شبکه و کواکسیال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لینک کوتاه شده صفحه http://gg.gg/14i6jv